Trang web dentrangtriviet.com.vn được thiết lập và thuộc sở hữu của :

CÔNG TY CỔ PHẦN THE LIGHT VIỆT NAM

Trụ sở chính tại: Số 95 – Ngõ 268 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội.

Mã số thuế : 0107760596

Giám đốc (ông) : NGUYỄN NGỌC ANH

STK : 15010000582167

NGÂN HÀNG : BIDV – BẮC HÀ NỘI